Isaki fish - sushi bar

Isaki fish - sushi bar

ဒီေန႔ တို႔ဆိုင္ရဲ႕ အထူးစံပါယ္႐ွယ္ ငါးတမ်ိဳးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးမယ္ေနာ္
Isaki fish (grunt fish) အႏြယ္ဝင္ပါ အရသာက ခ်ိဳၿပီး မျပင္းတဲ့အတြက္ ငါးအစိမ္း ကိုစမ္းစားၾကည့္မယ့္ သူေတြအတြက္ ေတာင္အဆင္ေျပတယ္ေနာ္
အကင္ (grill) အျဖစ္စားႏိုင္သလို အစိမ္း (sashimi)ေပါင္းၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ေစ(nitsuke) အျဖစ္နဲ႔လည္း စားႏိုင္တယ္ေနာ္
ကဲျမည္းစမ္းစားၾကည့္ဖို႔ sushi bar myanmar ကိုလွမ္းခဲ့ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ေနာ္